Home

Vitaliteit begint met bewustwording

Waar gezondheid (van werknemers) voorheen voornamelijk als verantwoordelijkheid van de werkgever werd gezien, gereguleerd vanuit de overheid door Wet- & Regelgeving, groeit nu steeds meer het besef dat gezondheid en vitaliteit juist binnen het persoonlijke domein van het individu vallen. Hiervoor is geen wettelijke basis, maar dit is gebaseerd op vrijwilligheid. Het individu zal hierin steeds meer de regie gaan voeren, en de omgeving van het individu (werkgever, brancheorganisatie, patiëntenvereniging, arbodienst, gezondheidszorg) zal hierin steeds meer faciliterend zijn, in plaats van sturend.
Vragen als “hoe vitaal zijn mijn medewerkers” of “hoe scoor ik -op dit moment- in de vitaliteitscirkel” zullen vroeger of later gesteld worden, zowel vanuit organisatieperspectief als vanuit individueel perspectief. Dit vormt de basis voor continue optimalisatie van vitaliteit en energiemanagement van zowel de organisatie als het individu.